RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Dilema o priznanju i ovrsi stranih poništenih pravorijeka

pip - 2.2000, str. 3

Sudska zaštita određenih stvarnih prava

pip - 2.2000, str. 8

FIDIC - novi opći uvjeti ugovora o građenju i isporuci opreme

pip - 2.2000, str. 12

Promjena stečajnog vjerovnika

pip - 2.2000, str. 18

Odgovornost čl. trgovačkih društava kapitala za obveze takvih društava - proboj štita pravne osob.

pip - 2.2000, str. 21

Pojam i funkcija tečaja u valutnim klauzulama

pip - 2.2000, str. 27

Carinske i porezne povlastice pri preseljenju fizičkih osoba u Republiku Hrvatsku

pip - 2.2000, str. 33

Trgovinske povlastice Europske unije za uvoz robe iz Republike Hrvatske za 2000. i 2001. godinu

pip - 2.2000, str. 37

Uredba o dopuni Zakona o morskim lukama

pip - 2.2000, str. 42

Razvrstavanje i kategorizacija luka nautičkog turizma

pip - 2.2000, str. 44

Nadležnost sudova za upis u zemljišne knj. stvarnih i dr. prava te činjenica važnih za pravni promet

pip - 2.2000, str. 47

Povrat u prijašnje stanje u upravnom postupku

pip - 2.2000, str. 52

Putne isprave hrvatskih državljana

pip - 2.2000, str. 56

Porezna uprava

pip - 2.2000, str. 60

Porez na dodanu vrijednost

pip - 2.2000, str. 60

Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 2.2000, str. 66

Porez na dohodak

pip - 2.2000, str. 67

Porez na dobitak

pip - 2.2000, str. 84

Drugi porezi, pristojbe davanja

pip - 2.2000, str. 85

Carinksa uprava

pip - 2.2000, str. 87

Ministarstvo gospodarstva

pip - 2.2000, str. 90

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 2.2000, str. 91

Ravnateljstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu

pip - 2.2000, str. 94

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja

pip - 2.2000, str. 99

Ministarstvo turizma

pip - 2.2000, str. 103

Državni ispektorat

pip - 2.2000, str. 105

Središnja depozitna agenicija

pip - 2.2000, str. 109

Domaća sudska praksa

pip - 2.2000, str. 111

Inozemna sudska praksa

pip - 2.2000, str. 126

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 2.2000, str. 130

Odgovori na pitanja

pip - 2.2000, str. 139

Summaries

pip - 2.2000, str. 142

Summaries

pip - 2.2000, str. 142
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)