RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Porezno jamstvo

pip - 11.2000, str. 3

Pravo dioničara na isplatu dividende

pip - 11.2000, str. 7

Dostupnost podataka o vlasničkog strukturi dioničkog društva

pip - 11.2000, str. 14

Ustupanje potraživanja (cesija)kao sredstvo podmirenja duga

pip - 11.2000, str. 18

Plaćanje građevinskih i drugih investicijskih radova

pip - 11.2000, str. 24

Je li moguće osloboditi ovrhovoditelja obveze polaganja kupovnine u ovršnom postupku

pip - 11.2000, str. 30

Upravljanje zgradama u svjetlu propisa o gradnji

pip - 11.2000, str. 32

Propisivanje postupka stipendiranja studenata

pip - 11.2000, str. 35

Boravišnu pristojbu ne mogu zamijeniti porezi

pip - 11.2000, str. 38

Boravišnu pristojbu ne mogu zamijeniti porezi

pip - 11.2000, str. 38

Otvaranje i platni promet preko računa sredstava zajedničke pričuve

pip - 11.2000, str. 40

Odvjetništvo u sendviđu između dviju odluka Ustavnog suda

pip - 11.2000, str. 42

Ugovor o prvenstvenoj koncesiji u riječkoj luci

pip - 11.2000, str. 44

Porez na dodanu vrijednost u novima carinskopravnima okolnostima (II.dio)

pip - 11.2000, str. 49

Troškovi parničnog postupka s posebnim osvrtom na nagrade i nadoknade troškova odvjetnika u RH

pip - 11.2000, str. 55

Mjerila i način raspodjele dopusnica za međunarodni slobodni prijevoz tereta

pip - 11.2000, str. 58

Porezna uprava

pip - 11.2000, str. 62

Porez na dodanu vrijednost

pip - 11.2000, str. 62

Porez na dohodak

pip - 11.2000, str. 66

Drugi porezi,pristojbe i davanja

pip - 11.2000, str. 66

Carinska uprava

pip - 11.2000, str. 67

Ministarstvo gospodarstva

pip - 11.2000, str. 69

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 11.2000, str. 70

Ministarstvo pravosuđa,uprave i lokalne samouprave

pip - 11.2000, str. 71

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

pip - 11.2000, str. 74

Ministarstvo turizma

pip - 11.2000, str. 77

Državni inspektorat

pip - 11.2000, str. 78

Domaća sudska praksa

pip - 11.2000, str. 80

Inozemna sudska praksa

pip - 11.2000, str. 90

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 11.2000, str. 94

Odgovori na pitanja

pip - 11.2000, str. 103

Summaries

pip - 11.2000, str. 110
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)