RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Osnove općega poreznog prava - Postupak ustanovljavanja činjenica važnih za oporezivanje

pip - 10.2000, str. 3

Izravni prijevoz prema Pomorskom zakoniku

pip - 10.2000, str. 7

Sklapanje ugovora putem Interneta

pip - 10.2000, str. 9

Nužnost objedinjavanja evidencije o socijalnom statusu

pip - 10.2000, str. 13

Pravni režim luka unutarnjih voda otvorenih za javni promet u hrvatskom zakonodavstvu

pip - 10.2000, str. 16

Europska direktiva o borbi protiv kršenja plaćanja u trgovačkim transakcijama

pip - 10.2000, str. 21

Državne potpore u pravu Europske unije

pip - 10.2000, str. 24

Produženje roka naplate izvezene robe i usluga

pip - 10.2000, str. 28

Porez na dodanu vrijednost u novim carinskopravnim okolnostima

pip - 10.2000, str. 30

Postupak s robom pod carinskim nadzorom - povrat ili otpust carinskog duga

pip - 10.2000, str. 35

Kasko osiguranje cestovnih vozila

pip - 10.2000, str. 38

Pravna priroda inspekcijskog nadzora

pip - 10.2000, str. 45

Jamstvo za ispravno funkcioniranje prodane stvari

pip - 10.2000, str. 49

Porezna uprava

pip - 10.2000, str. 55

Porez na dodanu vrijednost

pip - 10.2000, str. 55

Porez na dohodak

pip - 10.2000, str. 62

Porez na dobitak

pip - 10.2000, str. 63

Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 10.2000, str. 63

Carinska uprava

pip - 10.2000, str. 64

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 10.2000, str. 68

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 10.2000, str. 72

Ministarstvo turizma

pip - 10.2000, str. 75

Ministarstvo gospodarstva

pip - 10.2000, str. 76

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

pip - 10.2000, str. 78

Državni inspektorat

pip - 10.2000, str. 79

Domaća sudska praksa

pip - 10.2000, str. 80

Inozemna sudska praksa

pip - 10.2000, str. 91

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 10.2000, str. 95

Odgovori na pitanja

pip - 10.2000, str. 104

Summaries

pip - 10.2000, str. 110
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)