RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Odgovornost dužnika i osoba u dužniku za pružanje podataka i obavjesti u prethodnom i u st. post.

pip - 6.1999, str. 2

Odgovornost dužnika i osoba u dužniku za pružanje podataka i obavjesti u prethodnom i u st. post.

pip - 6.1999, str. 3

Program zbrinjavanja viška zaposlenika

pip - 6.1999, str. 11

Ugovor o smještaju u turističkim apartmanima

pip - 6.1999, str. 14

Upućivanje (asignacija)

pip - 6.1999, str. 20

Odgov. u sluč. prom. nezg. izazvane motor. vozilima u pokretu - pitanje pod. odg. u kon. sl. iz SP

pip - 6.1999, str. 28

Posredovanje i zastupanje u osiguranju (II. dio)

pip - 6.1999, str. 32

Aval - mjenično jamstvo

pip - 6.1999, str. 38

Vlasnička sudbina komunalnih objekata

pip - 6.1999, str. 44

Mogu li legimetacijski papiri zamijeniti novac kao zakonsko sredstvo plaćanja

pip - 6.1999, str. 48

Materijalna prava radnika (izvadak iz Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje)

pip - 6.1999, str. 51

Porezna uprava

pip - 6.1999, str. 57

Porez na dodanu vrijednost

pip - 6.1999, str. 57

Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 6.1999, str. 63

Porez na dobitak

pip - 6.1999, str. 63

Carinska uprava

pip - 6.1999, str. 66

Ministarstvo unutarnjih poslova

pip - 6.1999, str. 70

Ministarstvo gospodarstva

pip - 6.1999, str. 71

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 6.1999, str. 72

Ministarstvo uprave

pip - 6.1999, str. 75

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja

pip - 6.1999, str. 78

Državni inspektorat

pip - 6.1999, str. 82

Domaća sudska praksa

pip - 6.1999, str. 84

Inozemna sudska praksa

pip - 6.1999, str. 99

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 6.1999, str. 104

Odgovori na pitanja

pip - 6.1999, str. 112

Summaries

pip - 6.1999, str. 119
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)