RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Privremene mjere radi osiguranja novčane trežbine

pip - 4.1999, str. 3

Kvorum i glasovanje na pričuvnoj (rezervnoj) skupštini dioničkog društva

pip - 4.1999, str. 9

Offshore markets

pip - 4.1999, str. 12

Ulaganje stvari i prava u temeljni kapital trgovačkog društva

pip - 4.1999, str. 17

Plan za uvođenje eura u britanskom parlamentu

pip - 4.1999, str. 28

Znak kakvoće

pip - 4.1999, str. 29

Pravni okvir za pitanje dopustivosti koncentracija

pip - 4.1999, str. 34

Još o upravljanju stambenim zgradama - dvojbe i pitanja prisutna u dosadašnjoj primjeni propisa

pip - 4.1999, str. 40

Status zaštićenog najmoprimca na stanu u privatnom vlasništvu

pip - 4.1999, str. 45

Promjena dužnika u obveznopravnim odnosima - preuzimanje duga

pip - 4.1999, str. 48

Socijalana skrb - značajan element djelokruga jedinica lokalne samouprave

pip - 4.1999, str. 52

Novela Zakona o platnom prometu u zemlji

pip - 4.1999, str. 59

Vlada Republike Hrvtaske

pip - 4.1999, str. 62

Porezna uprava

pip - 4.1999, str. 62

Porez na dodanu vrijednost

pip - 4.1999, str. 62

Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 4.1999, str. 70

Porez na dohodak

pip - 4.1999, str. 71

Porez na dobitak

pip - 4.1999, str. 74

Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 4.1999, str. 75

Carinska uprava

pip - 4.1999, str. 78

Ministarstvo gospodarstva

pip - 4.1999, str. 81

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 4.1999, str. 82

Ministarstvo uprave

pip - 4.1999, str. 85

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja

pip - 4.1999, str. 87

Ministarstvo turizma

pip - 4.1999, str. 90

Tržišna inspekcija

pip - 4.1999, str. 92

Domaća sudska praksa

pip - 4.1999, str. 93

Inozemna sudska praksa

pip - 4.1999, str. 105

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 4.1999, str. 109

Odgovori na pitanja

pip - 4.1999, str. 114

Summaries

pip - 4.1999, str. 118
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)