RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Sudski registar (I. dio)

pip - 3.1999, str. 3

Privremene mjere prema Ovršnom zakonu - opće značajke

pip - 3.1999, str. 8

Privremene mjere prema Ovršnom zakonu - opće značajke

pip - 3.1999, str. 8

Sudjelovanje zaposleničkog vijeća u postupku otkazivanja ugovora o radu

pip - 3.1999, str. 12

Nemogućnost izmjene prvostupanjskog rješenja u povodu žalbe na štetu žalitelja

pip - 3.1999, str. 16

Povrede materijalnih propisa u postupcima donošenja rješenja turističkih inspektorata

pip - 3.1999, str. 19

Deviznopravni aspekt tekućih i kapitalnih transakcija s inozemstvom

pip - 3.1999, str. 20

Opća pravila o dostavljanju pismena u postupku pred sudom

pip - 3.1999, str. 27

Provedba ugovora o slobodnoj trgovini sa Slovenijom i Makedonijom u 1999. godini

pip - 3.1999, str. 30

Prikaz mirovinskog zakona (4)

pip - 3.1999, str. 32

Neka pitanja ovjere potpisa (legalizacije)

pip - 3.1999, str. 35

Zaštita korisnih modela

pip - 3.1999, str. 41

Upis stvarnih i drugih prava u zemljišne knjige

pip - 3.1999, str. 44

Porezna uprava

pip - 3.1999, str. 51

Porez na dodanu vrijednost

pip - 3.1999, str. 51

Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 3.1999, str. 60

Porez na dohodak

pip - 3.1999, str. 61

Porez na dobitak

pip - 3.1999, str. 64

Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 3.1999, str. 64

Carinska uprava

pip - 3.1999, str. 69

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 3.1999, str. 73

Ministarstvo uprave

pip - 3.1999, str. 77

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja

pip - 3.1999, str. 80

Tržišna inspekcija

pip - 3.1999, str. 82

Domaća sudska praksa

pip - 3.1999, str. 87

Domaća sudska praksa

pip - 3.1999, str. 87

Inozemna sudska praksa

pip - 3.1999, str. 99

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 3.1999, str. 101

Odgovori na pitanja

pip - 3.1999, str. 109

Summaries

pip - 3.1999, str. 114
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)