RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Neki aspekti novog Zakona o bankama

pip - 2.1999, str. 3

Pretvorba i priv. poljep. zemljišta u društvenom vlasništvu koje čini ili je činilo imovinu zadruge

pip - 2.1999, str. 11

Novo uređenje obiteljskopravnih odnosa u Republici Hrvatskoj

pip - 2.1999, str. 14

Građanskopravna zaštita autorskog prava

pip - 2.1999, str. 19

Može li se unošenje nekretnina u temeljni kapital društva opteretiti porezom na dohodak

pip - 2.1999, str. 24

Oporezivanje igara na sreću i zabavnih igara

pip - 2.1999, str. 34

Pokretanje stečajnog postupka

pip - 2.1999, str. 37

Problem podmirivanja ogovornih obveza u Europskoj uniji

pip - 2.1999, str. 41

Ugovor o prodaji dionica s obročnom otplatom između Fonda za privatizaciju kao prod. i kupca

pip - 2.1999, str. 44

Pravni re

pip - 2.1999, str. 44

Pravni režim luka unutarnjih voda i morskih luka - sličnosti i razlike

pip - 2.1999, str. 49

Mjerila i način raspodjele dopusnica za međunarodni slobodni prijevoz tereta

pip - 2.1999, str. 51

Porezna uprava

pip - 2.1999, str. 56

Porez na dodanu vrijednost

pip - 2.1999, str. 56

Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 2.1999, str. 61

Porez na dohodak

pip - 2.1999, str. 62

Porez na dobitak

pip - 2.1999, str. 62

Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 2.1999, str. 63

Carinska uprava

pip - 2.1999, str. 66

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 2.1999, str. 72

Ministarstvo uprave

pip - 2.1999, str. 76

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja

pip - 2.1999, str. 78

Ministarstvo turizma

pip - 2.1999, str. 81

Tržišna inspekcija

pip - 2.1999, str. 83

Republični fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

pip - 2.1999, str. 87

Domaća sudska praksa

pip - 2.1999, str. 88

Inozemna sudska praksa

pip - 2.1999, str. 101

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 2.1999, str. 106

Summaries

pip - 2.1999, str. 117

Odgovori na pitanja

pip - 2.1999, str. 118
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)