RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Tužba za naknadu štete protiv članova uprave i nadzornog odbora dioničkog društva s ograničenom odgo

pip - 12.1999, str. 3

Usklađivanje štedionica sa Zakonom o bankama

pip - 12.1999, str. 9

Naplata (inkaso) financijskih i trgovačkih dokumenata

pip - 12.1999, str. 11

FIDIC - novi opći uvjeti ua izvođenje investicijskih radova

pip - 12.1999, str. 20

Ocjena ustavnosti propisa koji su postali važiti po (novom) Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu

pip - 12.1999, str. 22

Jedna dvojba glede primjene Obiteljskog zakona ili imaju li odredbe OZ o bračnoj steč. i hr. tr. pr.

pip - 12.1999, str. 26

Damping i antidamping u svjetskoj i hrvatskoj trgovačkoj praksi

pip - 12.1999, str. 33

Može li se zakonito rješenje doneseno u upravnom postupku izvanredno ukinuti

pip - 12.1999, str. 36

Novela Zakona o komunalnom gospodarstvu

pip - 12.1999, str. 39

Zakon o mirovin. osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapita. šted.

pip - 12.1999, str. 44

Plaće i naknade plaće iz radnog odnosa

pip - 12.1999, str. 52

Stranka u carisnkom postupku

pip - 12.1999, str. 60

Ispitivanje istinitosti javnobilježničkih isprava od strane suda u registarskim stvarima

pip - 12.1999, str. 63

Hrvatski državni sabor

pip - 12.1999, str. 67

Porezna uprava

pip - 12.1999, str. 68

Porez na dodanu vrijednost

pip - 12.1999, str. 68

Porez na dohodak

pip - 12.1999, str. 71

Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 12.1999, str. 74

Carinska uprava

pip - 12.1999, str. 75

Ministarstvo gospodarstva

pip - 12.1999, str. 77

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 12.1999, str. 78

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja

pip - 12.1999, str. 82

Ministarstvo turizma

pip - 12.1999, str. 84

Državno ravnateljstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu

pip - 12.1999, str. 87

Državni inspektorat

pip - 12.1999, str. 90

Domaća sudska praksa

pip - 12.1999, str. 95

Inozemna sudska praksa

pip - 12.1999, str. 108

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 12.1999, str. 111

Odgovori na pitanja

pip - 12.1999, str. 117

Summaries

pip - 12.1999, str. 122
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)