RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Pravni prob. u svezi s uvođ. eura kao nove i jed. obrač. novčane jed u pr. sustav EEiMU (II.dio)

pip - 1.1999, str. 4

Ugovor o zakupu zrakoplova

pip - 1.1999, str. 9

Otkaz ugovora o radu

pip - 1.1999, str. 11

Procjena opas. - temelj za prim. pra. o otklanjanju i smanj. opas. i štet. na mjes. rada i rad. oko.

pip - 1.1999, str. 18

Društvo sa ogra. odg. - obveza obavještavanja registarskog suda o odr. pod. iz knj. poslovnih udjela

pip - 1.1999, str. 23

Prijenos imovine kao poseban pravni institut prava društva

pip - 1.1999, str. 25

Prostorno uređenje i vlasništvo građevinskog zemljišta

pip - 1.1999, str. 33

Uloga i djelovanje drž. pravobraniteljstva s posebnim osvrtom na rad Državnog prav. Gr. Zagreba

pip - 1.1999, str. 36

Solemnizacija - potvrda privatnih isprava

pip - 1.1999, str. 43

Pravna osobnost vjerskih zajednica

pip - 1.1999, str. 46

Izmjene i dopune Pravilnika o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih ag.

pip - 1.1999, str. 50

Prikaz Zakona o mirovinskom osiguranju (4)

pip - 1.1999, str. 52

Novosti u sustavu oporezivanja porezom na dodanu vrijednost

pip - 1.1999, str. 55

Stjecanje vlasništva i drugih stvarnih prava nad objektima izgrađenima na pomorskom dobru

pip - 1.1999, str. 57

Porezna uprava

pip - 1.1999, str. 59

Porez na dodanu vrijednost

pip - 1.1999, str. 59

Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 1.1999, str. 64

Porez na dohodak

pip - 1.1999, str. 64

Porez na dobitak

pip - 1.1999, str. 65

Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 1.1999, str. 65

Carinska uprava

pip - 1.1999, str. 67

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 1.1999, str. 69

Ministarstvo turizma

pip - 1.1999, str. 74

Ministarstvo uprave

pip - 1.1999, str. 75

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja

pip - 1.1999, str. 78

Državni inspektorat

pip - 1.1999, str. 83

Domaća sudska praksa

pip - 1.1999, str. 87

Inozemna sudska praksa

pip - 1.1999, str. 97

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 1.1999, str. 100

Odgovori na pitanja

pip - 1.1999, str. 108

Posljednje obavijesti

pip - 1.1999, str. 112

Summaries

pip - 1.1999, str. 113
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)