RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pasivna legitimacija u sporovima za utvrđenje vlasništva

Predmet: Kada se tužbom zahtijeva priznanje prava vlasništva na suvlasničkom dijelu čitave nekretnine na kojoj je upisano pravo suvlasništva/sukorisništva više suvlasnika, tada tužbom trebaju biti obuhvaćeni svi upisani suvlasnici/sukorisnici kao tuženici.

Broj presude: Rev 1953/2015-2, od 02. travnja 2019.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

U slučaju kada se radi o stečenom pravu vlasništva na fizički odijeljenom dijelu nekretnine koji faktično prema materijalnopravnim pravilima koja su se primjenjivala u trenutku stjecanja već predstavlja pojedinačno određenu stvar, kao dopušten i određen treba prihvatiti i zahtjev vlasničke zaštite kojim se taj faktično odijeljeni dio precizno grafički individualizira prema skici lica mjesta, odnosno kao u konkretnom slučaju prema parcelacijskom elaboratu koji nije potvrđen od strane nadležnog ureda za katastar, ali koji jasno određuje predmet vlasničke zaštite. Kod pravomoćno prihvaćenog tužbenog zahtjeva, stjecatelj je ovlašten zahtijevati provedbu parcelacije predmetnog zemljišta prema granicama stečenog prava vlasništva (pa i u pretpostavkama iz odredbe čl. 161. st. 1. t. 3. Zakona o prostornom uređenju - Nar. nov., br. 153/13.), te dalje time (ukoliko su ispunjene i ostale pretpostavke) otpisom nastale čestice u zemljišnim knjigama (čl. 145.-162. ZZK-a), upis vlasništva na svoje ime (čl. 130. st. 1. ZV-a), čime je odluka provediva.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)