RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ozljeda na radu

Predmet: Ako je HZZO donio rješenje, sud je vezan upravnim aktom kojeg je donijelo nadležno upravno tijelo i nije ovlašten ispitivati pravilnost toga akta, ni ponovno utvrđivati razloge na temelju kojih tužitelju nije ili je priznata ozljeda kao ozljeda na radu (tako i Vrhovni sud RH u odluci Revr 1547/10-2).

Broj presude: Gž R-51/2018-2, od 23. ožujka 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Ako je HZZO donio rješenje na temelju odredaba Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 150/08., 94/09., 153/09., 71/10. i 139/10.) i Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (Nar. nov., br. 1/11., 153/11., 51/12., 69/12., 126/12., 147/12. i 38/13.), sud je vezan upravnim aktom kojeg je donijelo nadležno upravno tijelo i nije ovlašten ispitivati pravilnost toga akta, ni ponovno utvrđivati razloge na temelju kojih tužitelju nije ili je priznata ozljeda kao ozljeda na radu (tako i Vrhovni sud Republike Hrvatske u odluci Revr 1547/10-2).
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)