RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ovrha na nekretnini

Predmet: Ovrha na nekretnini provodi se zabilježbom ovrhe u zemljišnoj knjizi, utvrđenjem vrijednosti iste, prodajom nekretnine i namirenjem ovrhovoditelja iz iznosa dobivenoga prodajom, s tim da čim donese rješenje o ovrsi, sud će po službenoj dužnosti zatražiti da se u zemljišnoj knjizi upiše zabilježba ovrhe.

Broj presude: 13 Gž Ovr 193/19-2, od 29. travnja 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Kako u konkretnom slučaju nije doneseno rješenje o ovrsi, kako je to već ranije obrazloženo, to se nisu ispunile pretpostavke da se u zemljišnoj knjizi upiše zabilježba ovrhe, sukladno čl. 84. st. 1. OZ, slijedom čega je pravilno sud prvog stupnja pozivom na odredbu čl. 81. st. 1. Zakona o zemljišnim knjigama Nar. nov., br. 91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04., 107/07., 152/08., 126/10., 55/13. i 60/13.) odlučio kao pod toč. II. izreke pobijanog rješenja. Stoga je sud prvog stupnja na potpuno i pravilno utvrđeno činjenično stanje pravilno primijenio materijalno pravo kada je odlučio kao u izreci donesenog rješenja.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)