RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Otpremnina

Predmet: Otkaz ugovora o radu zakonska je pretpostavka prava radnika na otpremninu.

Broj presude: Revr-935/10-2, od 28. ožujka 2012.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Kako je tužiteljici ugovor o radu prestao po sili zakona, u smislu članka 8. stavak 1. točka 1. Zakona o obrtu, a ne zbog otkaza ugovora o radu, tako u konkretnom slučaju nisu ispunjene niti zakonske pretpostavke za isplatu otpremnine, propisane odredbom članka 118. Zakona o radu. Stoga je drugostupanjski sud pogrešno primijenio materijalno pravo kad je ocijenio da tužiteljici pripada pravo na isplatu otpremnine u iznosu od 1.641,80 kuna u smislu odredbe članka 118. ZOR-a.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)