RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika

Predmet: Polazeći od činjenica da je tužitelj kršio obveze iz radnog odnosa na način da je uzimao sredstva ovisnosti prije i tijekom rada, da je tuženik pisano upozorio tužitelja na obveze iz radnog odnosa te da je nakon pisanog upozorenja ponovno utvrđena prisutnost sredstava ovisnosti u organizmu tužitelja, pravilno su sudovi primijenili materijalno pravo kada su odbili tužbeni zahtjev radi utvrđenja nedopuštenom odluku o otkazu.

Broj presude: Revr 387/2018-2, od 13. veljače 2019.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Polazeći od činjenica utvrđenih u postupku pred nižestupanjskim sudovima da je tužitelj kršio obveze iz radnog odnosa na način da je uzimao sredstva ovisnosti prije i tijekom rada (tužitelj je 26. travnja 2012. odbio postupiti po nalogu nadređene osobe i testirati se na prisutnost droga u organizmu i pobjegao je s radnog mjesta), da je tuženik pisano upozorio tužitelja na obveze iz radnog odnosa i ukazao mu na mogućnost otkaza u slučaju nastavka povrede te obveze (upozorenjem od 31. svibnja 2012.) te da je kod tužitelja nakon pisanog upozorenja poslodavca ponovno utvrđena prisutnost sredstava ovisnosti odnosno opijata u organizmu tužitelja (13. studenoga 2013. i 21. studenoga 2013.), da je poslodavac omogućio radniku da iznese pisanu obranu i proveo postupak savjetovanja s radničkim vijećem prije otkazivanja ugovora o radu tužitelju, prema ocjeni ovog suda, pravilno su nižestupanjski sudovi primijenili materijalno pravo kada su odbili tužbeni zahtjev radi utvrđenja nedopuštenom odluke o otkazu ugovora o radu, ocjenjujući da je tuženik, na kojem je teret dokaza, dokazao opravdanost razloga za otkaz ugovora o radniku tužitelju zbog skrivljenog ponašanja zbog čega se suprotna izlaganja u reviziji ukazuju neosnovanima.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)