RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika

Predmet: Iz provedenih dokaza nije vidljivo da je tužiteljica kršila radnu disciplinu, već se zalaganje tužiteljice ispod očekivanja tuženika i kada se zanemare evidentne otežane okolnosti kod samo jedne kontrole "tajnog kupca", moglo riješiti nuđenjem tužiteljici ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima. Stoga tuženik nije imao opravdan razlog za redoviti otkaz zbog skrivljenog ponašanja.

Broj presude: Gž R-43/2019-2, od 28. veljače 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Tuženik je ponudio novi ugovor o radu tužiteljici, a ona ga nije prihvatila i kod toga se ostalo, pa ta činjenica ne može opravdati daljnje postupanje tuženika otkazivanja Ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)