RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora – otkazni rok

Predmet: Otkazni rok počinje teći danom dostave otkaza ugovora o radu. Ova se odredba primjenjuje i u situaciji kada poslodavac ugovor o radu otkaže s ponudom izmijenjenog ugovora.

Broj presude: Revr 383/2018-2, od 12. prosinca 2018.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Pravilan je zaključak iz pobijane presude da otkazni rok u konkretnom slučaju tužiteljici teče danom dostave otkaza ugovora o radu tužiteljici, kada nastupaju i pravni učinci otkaza ugovora o radu. Da je tome tako, proizlazi iz odredbe čl. 113. st. 1. Zakona o radu (Nar. nov., br. 149/09., 61/11. i 82/13. – dalje: ZR).
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)