RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Oslobođenje od plaćanja sudske pristojbe u ovršnom postupku

Predmet: Kako ovrhovoditeljica tijekom postupka nije dokazala da je korisnica zajamčene minimalne naknade, to neovisno o priznatom pravu na naknadu do zaposlenja, ista ne spada pod kategoriju osoba koje bi a bile oslobođene od plaćanja sudskih pristojbi u postupku.

Broj presude: Gž Ovr-266/2018-2, od 5. travnja 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Naime, pravo koje se korisnicima socijalne skrbi priznaje u vidu pomoći za uzdržavanje, a koje bi, prema stavu ovog suda, bilo jedino obuhvaćeno oslobođenjem iz članka 16. stavka 1. točki 9. ZSP-a, definirano je odredbama ZSS-a kao zajamčena minimalna naknada, te se priznaje samcima i kućanstvima koji nemaju sredstava za uzdržavanje kada za to ispunjavaju zakonske uvjete.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)