RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Osiguranje od automobilske odgovornosti

Predmet: Prema mišljenju vještakinje nakon tri dana od konzumacije marihuane do nastanka predmetne prometne nesreće opojna droga nije imala nikakav učinak na sposobnost i kvalitetu tuženikove vožnje.

Broj presude: Gž-592/2018-2, od 12. ožujka 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

S obzirom na rezultate nalaza i mišljenja navedene sudske vještakinje, prvostupanjski sud je zaključio da nastanak štetnog događaja nije bio u uzročnoj vezi s činjenicom da je tuženik u trenutku prometne nesreće bio pod utjecajem droge i da stoga tuženik nije izgubio svoja prava iz osiguranja prema odredbi članka 3. stavka 1. tužiteljevih Uvjeta za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti, pa je odbio tužbeni zahtjev kao neosnovan. Ovaj drugostupanjski sud prihvaća kao pravilno činjenično stanje utvrđeno prvostupanjskom presudom, kao i primjenu materijalnog prava.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)