RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Osiguranje novčane tražbine

Predmet: Iz sadržaja žalbe vidljivo je da protivnik osiguranja ističe da je vrijednost tražbine koja se namiruje nerazmjerno manja od vrijednosti nekretnine na kojoj se predlaže uknjižba založnog prava, a iz stanja spisa nije vidljivo je li predlagatelj osiguranja pokušao svoju tražbinu namiriti na drugom predmetu ili sredstvu ovrhe, odnosno isti nije učinio vjerojatnom okolnost da je osiguranje na drugim predmetima bilo bezuspješno.

Broj presude: 10 Gž Ovr-213/2019-2, od 23. svibnja 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Iz sadržaja žalbe vidljivo je da protivnik osiguranja ističe da je vrijednost tražbine koja se namiruje nerazmjerno manja od vrijednosti nekretnine na kojoj se predlaže uknjižba založnog prava, a iz stanja prvostupanjskog spisa nije vidljivo je li predlagatelj osiguranja pokušao svoju tražbinu namiriti na drugom predmetu ili sredstvu ovrhe, odnosno isti nije učinio vjerojatnom okolnost da je osiguranje na drugim predmetima bilo bezuspješno.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)