RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ograničenje prava vlasništva

Predmet: Kada je izgradnja objekata odnosno infrastrukture ili izvođenje radova odnosno obavljanje pojedine djelatnosti u interesu Republike Hrvatske, dopušteno je provođenje postupka izvlaštenja, na temelju kojeg korisnik izvlaštenja stječe pravo koristiti određenu nekretninu.

Broj presude: Gž- 707/2016, od 30. svibnja 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

U konkretnom slučaju tuženik je samovoljno zasnovao služnost na kući sagrađenoj na čkbr. ____ k.o. Vis, a zatim krajem lipnja 2015. na susjednoj čkbr. ___/1 k.o. Vis, bez suglasnosti odnosno sporazuma s vlasnicima kao i bez provođenja postupka izvlaštenja. Na taj način tuženik je bespravno ograničio pravo vlasništva na tim nekretninama, bez plaćanja naknade koju bi inače za takvo ograničenje bio dužan platiti. Time je tuženik stekao korist u visini iznosa naknade koju bi bio dužan platiti vlasnicima nekretnine zbog ograničenja prava vlasništva, pa ovaj sud nije suglasan sa shvaćanjem prvostupanjskog suda da tužitelj ne bi imao pravo na ikakvu naknadu do li pravo na naknadu štete, koju nije dokazao.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)