RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Oduzimanje imovinske koristi

Predmet: Pogrešno ističe žaliteljica da je pri izricanju mjere prvostupanjsko prekršajno tijelo zanemarilo njezina ulaganja u kupovinu prodavane robe i troškove poštarine, kutije, prijevoza i parkiranja, budući se u hrvatskom zakonodavstvu primjenjuje bruto načelo, koje podrazumijeva da se imovinska korist ne umanjuje za troškove uložene u pripremanje, počinjene ili sudjelovanje u prekršaju, a posebice troškovi i izdaci koji su na neki način inkorporirani u samo ostvarenje radnje počinjenja i materijalni ekvivalent za osobni trud počinitelja.

Broj presude: Gž-322/2019, od 13. lipnja 2019.

Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Slijedom navedenog, ovaj je Sud mišljenja da je prvostupanjsko prekršajno tijelo pravilno odredilo oduzimanje imovinske koristi ostvarene utvrđenim prekršajem, u smislu odredbe članka 75. stavka 4. Zakona o trgovini, budući je utvrđena na temelju dokumentacije predmeta. Pogrešno ističe žaliteljica da je pri izricanju ove mjere prvostupanjsko prekršajno tijelo zanemario njezina ulaganja u kupovinu prodavane robe i troškove poštarine, kutije, prijevoza i parkiranja, budući se u hrvatskom zakonodavstvu primjenjuje bruto načelo, koje podrazumijeva da se imovinska korist ne umanjuje za troškove uložene u pripremanje, počinjene ili sudjelovanje u prekršaju, a posebice troškovi i izdaci koji su na neki način inkorporirani u samo ostvarenje radnje počinjenja i materijalni ekvivalent za osobni trud počinitelja.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)