RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odricanje od prava na uzdržavanje

Predmet: Odricanje od dužnosti i prava na uzdržavanje nema pravnog učinka, a malodobna djeca ne mogu se niti odreći već stečenih prava po osnovu uzdržavanja niti mogu s njima raspolagati na neki drugi način.

Broj presude: Gž Ovr Ob-46/2019-2, od 30. travnja 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Naime, priloženim preslikama ugovora koje je ovršenik sklopio sa svojom bivšom suprugom (majkom ovrhovoditeljice), na koje se poziva u žalbi (Sporazum ovjeren kod javnog bilježnika u S. T. K. M. 23. travnja 2014. pod brojem OV-2506/14 te javnog bilježnika u Z. K. V. 5. lipnja 2014. pod brojem OV-4429/14, Ugovor o reguliranju međusobnih prava I obveza ovjeren kod javnog bilježnika u Z. K. V. 2. lipnja 2014. pod brojem OV-4296/14 I OV-4427/14 od 5. lipnja 2014. te Ugovor o diobi imovine stečene za vrijeme trajanja bračne zajednice ovjeren kod javnog bilježnika u Z. K. V. 5. lipnja 2014. pod brojem OV-4432/14), ovršenik nije dokazao da su ostvareni razlozi na koje se poziva u žalbi obzirom da priložene isprave ne dokazuju da je predmetna ovršna isprava na bilo koji način stavljena izvan snage ili da je izgubila svoju djelotvornost kako očito pogrešno smatra ovršenik.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)