RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odlučivanje o dopuštenosti otkaza ugovora o radu

Predmet: Kada odlučuje o dopuštenosti otkaza ugovora o radu i postojanju opravdanog razloga za otkaz, sud je vezan razlozima koje je poslodavac naveo u odluci o otkazu te su sudovi dužni ocijeniti je li poslodavac dokazao postojanje opravdanog razloga kojeg je naveo u odluci o otkazu, a ne neke druge razloge.

Broj presude: Rev 3727/2019-2, od 9. listopada 2019.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Povrede obveza iz radnog odnosa za koje su sudovi utvrdili da ih je počinila tužiteljica nisu razlozi koje je tuženik naveo u odluci o otkazu ugovora o radu. Naime, iz odluke o otkazu proizlazi da je otkazni razlog uzrokovanje bolesti i ugrožavanje zdravstvenog stanja gošće restorana, a nekvalitetno obavljanje posla je tek način na koji je tužiteljica prouzročila takvo stanje gošće restorana. Iz navedenog stoga proizlazi da zbog pogrešne primjene materijalnog prava, (utvrđujući neki drugi razlog, a ne onaj koji je naveden u odluci o otkazu), sudovi nisu utvrđivali otkazni razlog koji je naveden u odluci o otkazu odnosno je li zbog nekvalitetnog obavljanja posla (lošeg kuhanja) tužiteljice prouzročena bolest i ugroženo zdravstveno stanje gošće restorana već neke druge činjenice (neurednost i loše kuhanje) koje tužiteljici nisu stavljene na teret u odluci o otkazu.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)