RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odgovornost države - za nezakonit ili nepravilni rad sudaca

Predmet: Za postojanje odgovornosti države za štetu prouzročenu nezakonitim ili nepravilnim radom sudaca trebaju biti kumulativno ispunjene tri pretpostavke: 1. nezakonit ili nepravilan rad suda, 2. postojanje štete koja je zbog toga nastala, i 3. uzročna veza između nezakonitog ili nepravilnog rada suda i nastale štete.

Broj presude: Rev-372/10-2, od 11. travnja 2012.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

U konkretnom slučaju trgovački je sud odredio ovrhu na novčanim sredstvima na temelju ovršnog prijedloga koji je podnio ovrhovoditelj “Z. se” d.o.o. i koji je u ovršnom prijedlogu naveo kao ovršenike “Z.” d.o.o. iz Z. te njezina vlasnika “A.” d.o.o. i određenonaveo brojeve žiroračuna oba ovršenika, pa i žiro račune “A.” d.o.o. koja nije bila stranka u parničnom postupku iz kojeg proistječe ovršna isprava te nije obvezana “Z. se”d.o.o. isplatiti određeni novčani iznos, ali je odmah kada je utvrđeno po prigovoru te treće osobe da je ovrha određena i na njezinim žiro računima, sud proglasio nedopuštenim ovrhu na tim računima.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)