RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Obavljanje autotaksi prijevoza

Predmet: Okrivljenici su zaustavljenim taksi vozilom potencijalnim putnicima jasno dali do znanja da obavljaju autotaksi prijevoz, pa nije od utjecaja što u trenutku nadzora u vozilu nije bilo putnika jer „prijevoz u cestovnom prometu“ podrazumijeva svaki prijevoz putnika ili tereta, uključujući i vožnju praznog i nenatovarenog vozila.

Broj presude: Gž-1587/15, od 19. srpnja 2017.

Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Naime, svjetleća oznaka „TAXI“ u smislu odredbe članka 3. podstavka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (Nar. nov., br. 31/14.) mora svijetliti kada je vozilo slobodno za vožnju, pa je to vozilo bilo spremno za prihvat putnika. 
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)