RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog stručne obavijesti

Prilog stručne obavijesti

Mjesec:

I. Obračun plaće, naknada i neoporezivi primitci

obav - 2.2020, str. 4

II. Obrtnici i slobodna zanimanja

obav - 2.2020, str. 34

III. Oporezivanje drugih dohodaka

obav - 2.2020, str. 39

IV. Dohodci od kapitala i imovine

obav - 2.2020, str. 42

VI. Međunarodni ugovori

obav - 2.2020, str. 61

VII. Kamate

obav - 2.2020, str. 66

VIII. Zastara i rokovi plaćanja

obav - 2.2020, str. 72

IX. Isplate i plaćanja u gotovu novcu i devizna plaćanja

obav - 2.2020, str. 76

X. Računovodstvene informacije

obav - 2.2020, str. 80

XI. Zakonska plaćanja

obav - 2.2020, str. 83

XII. Pregled uplatnih računa u 2020.

obav - 2.2020, str. 89

XIII. Turistička pristojba - visine, rokovi plaćanja i uplatni računi u 2020.

obav - 2.2020, str. 106
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)