RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog stručne obavijesti

Prilog stručne obavijesti

Mjesec:

I. OBRAČUN PLAĆE, NAKNADA I NEOPOREZIVI PRIMITCI

obav - 2.2019, str. 4

II. OBRTNICI I SLOBODNA ZANIMANJA

obav - 2.2019, str. 30

III. OPOREZIVANJE DRUGIH DOHODAKA

obav - 2.2019, str. 35

IV. DOHOTCI OD KAPITALA I IMOVINE

obav - 2.2019, str. 38

VI. MEĐUNARODNI UGOVORI

obav - 2.2019, str. 57

VII. KAMATE

obav - 2.2019, str. 61

VIII. ZASTARA I ROKOVI PLAĆANJA

obav - 2.2019, str. 67

IX. ISPLATE I PLAĆANJA U GOTOVU NOVCU I DEVIZNA PLAĆANJA

obav - 2.2019, str. 71

X. RAČUNOVODSTVENE INFORMACIJE

obav - 2.2019, str. 74

XI. ZAKONSKA PLAĆANJA

obav - 2.2019, str. 77

XII. PRIMJENA STOPE PDV-a OD 13 %

obav - 2.2019, str. 83

XIII. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2019.

obav - 2.2019, str. 99
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)