RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog stručne obavijesti

Prilog stručne obavijesti

Mjesec:

I. SVOTE NAKNADA, POTPORA I NAGRADA KOJE SE MOGU ISPLATITI BEZ POREZA

obav - 6.2017, str. 4

II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE, POREZA I PRIREZA, POSEBNOG POREZA I UPLATNI RAČUNI

obav - 6.2017, str. 9

III. OPOREZIVANJE DRUGIH DOHODAKA

obav - 6.2017, str. 26

IV. STOPE DOPRINOSA IZ I NA PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA

obav - 6.2017, str. 31

V. DVOSTRUKO OPOREZIVANJE - PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA

obav - 6.2017, str. 39

VI. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U 2017.

obav - 6.2017, str. 42

VII. RAČUNOVODSTVENE INFORMACIJE

obav - 6.2017, str. 48

VIII. FINANCIJSKE OBAVIJESTI

obav - 6.2017, str. 49

X. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2017.

obav - 6.2017, str. 83
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)