RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog stručne obavijesti

Prilog stručne obavijesti

Mjesec:

I. SVOTE NAKNADA, POTPORA I NAGRADA KOJE SE MOGU ISPLATITI BEZ POREZA

obav - 6.2011, str. 3

II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI

obav - 6.2011, str. 8

III. OPOREZIVANJE DRUGIH DOHODAKA I DOHODAKA OD KAPITALA

obav - 6.2011, str. 25

IV OBVEZE OBRTNIKA I SLOBODNIH ZANIMANJA - DOHODAŠI I DOBITAŠI

obav - 6.2011, str. 28

V. STOPE DOPRINOSA IZ I NA PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA

obav - 6.2011, str. 29

VI. DVOSTRUKO OPOREZIVANJE - PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA

obav - 6.2011, str. 35

VII. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U LIPNJU 2011.

obav - 6.2011, str. 36

VIII. RAČUNOVODSTVENE INFORMACIJE

obav - 6.2011, str. 41

IX. FINANCIJSKE OBAVIJESTI

obav - 6.2011, str. 42

X. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2011.

obav - 6.2011, str. 50
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)