RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog stručne obavijesti

Prilog stručne obavijesti

Mjesec:

I. SVOTE NAKNADA, POTPORA I NAGRADA KOJE SE MOGU ISPLATITI BEZ POREZA

obav - 7.2010, str. 3

II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI

obav - 7.2010, str. 8

III. OPOREZIVANJE DRUGIH DOHODAKA

obav - 7.2010, str. 31

IV. DVOSTRUKO OPOREZIVANJE

obav - 7.2010, str. 34

V. OTPREMNINA PREMA ZAKONU O RADU

obav - 7.2010, str. 35

VI. POVRAT PDV-a STRANCIMA - FIZIČKIM OSOBAMA

obav - 7.2010, str. 36

VII. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U DRUGOM POLUGODIŠTU 2010.

obav - 7.2010, str. 36

VIII. FINANCIJSKE OBAVIJESTI

obav - 7.2010, str. 40

VIII.a AMORTIZACIJA

obav - 7.2010, str. 46

VIII.b ČUVANJE DOKUMENTACIJE

obav - 7.2010, str. 47

IX. STATISTIKA - PROSJECI PLAĆA

obav - 7.2010, str. 47

IX. a VODEĆI BROJEVI BANAKA

obav - 7.2010, str. 48

IX. b OVRHA NA PLAĆI I DRUGIM STALNIM NOVČANIM PRIMANJIMA

obav - 7.2010, str. 48

IX. c OIB U PLATNOM PROMETU

obav - 7.2010, str. 49

X. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2010.

obav - 7.2010, str. 49
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)