RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2020.

NN br. 128/2020, 20.11.2020

Opširnije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o privremenom uređivanju rada i ograničavanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga

NN br. 128/2020, 20.11.2020

Opširnije

Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni

NN br. 128/2020, 20.11.2020

Opširnije

Odluka o porezima Općine Pirovac

NN br. 127/2020, 17.11.2020

Opširnije

Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

NN br. 127/2020, 17.11.2020

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2020.

NN br. 125/2020, 13.11.2020

Opširnije

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – (samo)izolacija COVID-19« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama

NN br. 123/2020, 11.11.2020

Opširnije

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – (samo)izolacija COVID-19« pridnenim povlačnim mrežama – koćama

NN br. 123/2020, 11.11.2020

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju

NN br. 122/2020, 09.11.2020

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

NN br. 122/2020, 09.11.2020

Opširnije

Odluka o izmjenama odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija

NN br. 122/2020, 09.11.2020

Opširnije

Odluka o gradskim porezima Grada Trogira

NN br. 119/2020, 30.10.2020

Opširnije

Odluka o porezima Grada Čakovca

NN br. 119/2020, 30.10.2020

Opširnije

Uredba o visini minimalne plaće za 2021. godinu

NN br. 119/2020, 30.10.2020

Opširnije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2020.

NN br. 118/2020, 28.10.2020

Opširnije

Pravilnik o utvrđivanju visine naknada za rad Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

NN br. 118/2020, 28.10.2020

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima

NN br. 118/2020, 28.10.2020

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

NN br. 118/2020, 28.10.2020

Opširnije

Pravilnik o godišnjem izvještavanju Hanfe o usklađenosti s odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012, usklađenosti s odredbama Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/592 kod utvrđivanja kada se aktivnost treba smatrati pomoćnom uz redovnu djelatnost, te o korištenju izuzeća od primjene ograničenja pozicija u robnim izvedenicama i ekonomski jednakovrijednim OTC ugovorima i izuzeća od primjene članaka 8. i 28. Uredbe (EU) br. 600/2014

NN br. 115/2020, 21.10.2020

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2020.

NN br. 115/2020, 21.10.2020

Opširnije

Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

NN br. 114/2020, 19.10.2020

Opširnije

Odluka o privremenom uređivanju rada i ograničavanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga

NN br. 111/2020, 14.10.2020

Opširnije

Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski

NN br. 111/2020, 14.10.2020

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Gornji Kneginec

NN br. 110/2020, 09.10.2020

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Brela

NN br. 110/2020, 09.10.2020

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u rujnu 2020.

NN br. 110/2020, 09.10.2020

Opširnije

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture – COVID-19«

NN br. 108/2020, 07.10.2020

Opširnije

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.11. »Zaštita javnog zdravlja – COVID-19«

NN br. 108/2020, 07.10.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu

NN br. 108/2020, 07.10.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

NN br. 107/2020, 02.10.2020

Opširnije

Pravilnik o ulasku i boravku u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji

NN br. 107/2020, 02.10.2020

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama

NN br. 107/2020, 02.10.2020

Opširnije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obliku, sadržaju i rokovima izvještavanja

NN br. 106/2020, 30.09.2020

Opširnije

Pravilnik o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvještaja osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja

NN br. 106/2020, 30.09.2020

Opširnije

Pravilnik o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave izvještaja kod iznimke od obveze upisa nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod središnjeg depozitorija ili drugog registra propisanog posebnim zakonom

NN br. 106/2020, 30.09.2020

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja

NN br. 105/2020, 25.09.2020

Opširnije

Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada

NN br. 105/2020, 25.09.2020

Opširnije

Pravilnik o dopunama Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

NN br. 105/2020, 25.09.2020

Opširnije

Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) – treće izmjene i dopune

NN br. 104/2020, 23.09.2020

Opširnije

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.6. »Diversifikacija i novi oblici prihoda«

NN br. 104/2020, 23.09.2020

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2020.

NN br. 103/2020, 18.09.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

NN br. 103/2020, 18.09.2020

Opširnije

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Konjščina

NN br. 102/2020, 16.09.2020

Opširnije

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2020. godine

NN br. 102/2020, 16.09.2020

Opširnije

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

NN br. 102/2020, 16.09.2020

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove

NN br. 101/2020, 11.09.2020

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2020.

NN br. 101/2020, 11.09.2020

Opširnije

Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2020. godini

NN br. 101/2020, 11.09.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. »Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište«

NN br. 99/2020, 04.09.2020

Opširnije

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena«

NN br. 99/2020, 04.09.2020

Opširnije

prva  prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)