RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o lokalnim porezima Grada Duge Rese

NN br. 7/2020, 17.01.2020

Opširnije

Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2020. godinu

NN br. 7/2020, 17.01.2020

Opširnije

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom

NN br. 7/2020, 17.01.2020

Opširnije

Odluka o porezima Općine Škabrnja

NN br. 6/2020, 16.01.2020

Opširnije

Pravilnik o iznosu naknade za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva nakon njegova brisanja iz sudskog registra

NN br. 6/2020, 16.01.2020

Opširnije

Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2020. godini

NN br. 6/2020, 16.01.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju

NN br. 6/2020, 16.01.2020

Opširnije

Kolektivni ugovor ugostiteljstva

NN br. 5/2020, 15.01.2020

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Promina

NN br. 5/2020, 15.01.2020

Opširnije

Odluka o porezima Općine Hrvace

NN br. 5/2020, 15.01.2020

Opširnije

I. izmjene i dopune Odluke o općinskim (lokalnim) porezima Općine Gorjani

NN br. 5/2020, 15.01.2020

Opširnije

Odluka o porezima Grada Vrlike

NN br. 5/2020, 15.01.2020

Opširnije

Odluka o porezima Grada Virovitice

NN br. 5/2020, 15.01.2020

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u prosincu 2019.

NN br. 5/2020, 15.01.2020

Opširnije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim porezima Općine Bilje

NN br. 3/2020, 08.01.2020

Opširnije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Varaždina

NN br. 3/2020, 08.01.2020

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Grada Našica

NN br. 3/2020, 08.01.2020

Opširnije

Pravilnik o uvjetima za ostvarivanje prava na mirovinu temeljem dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, registru članova te obustavi uplata i isplata iz dobrovoljnog mirovinskog fonda

NN br. 2/2020, 03.01.2020

Opširnije

Pravilnik o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda

NN br. 2/2020, 03.01.2020

Opširnije

Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

NN br. 2/2020, 03.01.2020

Opširnije

Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima

NN br. 1/2020, 02.01.2020

Opširnije

Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita

NN br. 1/2020, 02.01.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registru stvarnih vlasnika

NN br. 1/2020, 02.01.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila

NN br. 1/2020, 02.01.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama

NN br. 1/2020, 02.01.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu

NN br. 1/2020, 02.01.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza

NN br. 1/2020, 02.01.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

NN br. 1/2020, 02.01.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

NN br. 1/2020, 02.01.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

NN br. 1/2020, 02.01.2020

Opširnije

Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti​

NN br. 1/2020, 02.01.2020

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Lanišće

NN br. 129/2019, 31.12.2019

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Hrašćina

NN br. 129/2019, 31.12.2019

Opširnije

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o prestanku važenja Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Gospića

NN br. 129/2019, 31.12.2019

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Grada Dubrovnika

NN br. 129/2019, 31.12.2019

Opširnije

Odluka o gradskim porezima Grada Donjeg Miholjca

NN br. 129/2019, 31.12.2019

Opširnije

Odluka o porezima Grada Benkovca

NN br. 129/2019, 31.12.2019

Opširnije

Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2020. godinu

NN br. 129/2019, 31.12.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi procjene rizika

NN br. 129/2019, 31.12.2019

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Vrbje

NN br. 128/2019, 30.12.2019

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Sveti Filip i Jakov

NN br. 128/2019, 30.12.2019

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Davor

NN br. 128/2019, 30.12.2019

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Grada Sinja

NN br. 128/2019, 30.12.2019

Opširnije

Odluka o porezima Grada Rijeke

NN br. 128/2019, 30.12.2019

Opširnije

Odluka o porezima Grada Popovače

NN br. 128/2019, 30.12.2019

Opširnije

Odluka o porezima Općine Vrhovine

NN br. 127/2019, 27.12.2019

Opširnije

Odluka o visini stope prireza porezu na dohodak Općine Okučani

NN br. 127/2019, 27.12.2019

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Kanfanar

NN br. 127/2019, 27.12.2019

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Brestovac

NN br. 127/2019, 27.12.2019

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Novske

NN br. 127/2019, 27.12.2019

Opširnije

prva  prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)