RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o općinskim porezima Općine Brckovljani (pročišćeni tekst)

NN br. 38/2020, 30.03.2020

Opširnije

Odluka o iznimnoj obustavi mjere ograničenja rada prodavaonica u kojima se prodaje građevinski materijal zbog saniranja posljedica potresa u gradu Zagrebu i Krapinsko-zagorskoj županiji

NN br. 38/2020, 30.03.2020

Opširnije

Odluka o iznimnom dopuštenju rada uz pridržavanje posebnih uvjeta za određene vrste tržnica i objekata na tržnicama za vrijeme proglašene epidemije COVID-19

NN br. 38/2020, 30.03.2020

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Rugvica

NN br. 37/2020, 27.03.2020

Opširnije

Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente

NN br. 37/2020, 27.03.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

NN br. 37/2020, 27.03.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

NN br. 37/2020, 27.03.2020

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

NN br. 37/2020, 27.03.2020

Opširnije

Odluka o dopuni Odluke o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta

NN br. 36/2020, 25.03.2020

Opširnije

Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine

NN br. 36/2020, 25.03.2020

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Dvor

NN br. 36/2020, 25.03.2020

Opširnije

Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

NN br. 36/2020, 25.03.2020

Opširnije

Odluka o namjeni korištenja sredstava i odgodi plaćanja novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom

NN br. 36/2020, 25.03.2020

Opširnije

Odluka o radnom vremenu trgovina

NN br. 35/2020, 23.03.2020

Opširnije

Odluka o mjeri obustave rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti

NN br. 35/2020, 23.03.2020

Opširnije

Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

NN br. 35/2020, 23.03.2020

Opširnije

Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

NN br. 35/2020, 23.03.2020

Opširnije

Odluka o mjerama ograničavanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu

NN br. 33/2020, 20.03.2020

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u veljači 2020.

NN br. 33/2020, 20.03.2020

Opširnije

Odluka o usvajanju Izmjena Programa »ESIF mikro i mali zajmovi« i »ESIF jamstva« Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

NN br. 33/2020, 20.03.2020

Opširnije

Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića

NN br. 33/2020, 20.03.2020

Opširnije

Uredba o visini trošarine na alkohol i alkoholna pića

NN br. 33/2020, 20.03.2020

Opširnije

Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode

NN br. 33/2020, 20.03.2020

Opširnije

Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja

NN br. 32/2020, 19.03.2020

Opširnije

Zakon o dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu

NN br. 32/2020, 19.03.2020

Opširnije

Zakon o dopuni Zakona o šumama

NN br. 32/2020, 19.03.2020

Opširnije

Zakon o dopuni Zakona o turističkoj pristojbi

NN br. 32/2020, 19.03.2020

Opširnije

Zakon o dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

NN br. 32/2020, 19.03.2020

Opširnije

Zakon o dopuni Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

NN br. 32/2020, 19.03.2020

Opširnije

Zakon o dopunama Zakona o trgovini

NN br. 32/2020, 19.03.2020

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja

NN br. 32/2020, 19.03.2020

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

NN br. 32/2020, 19.03.2020

Opširnije

Zakon o dopuni Zakona o tržištu rada

NN br. 32/2020, 19.03.2020

Opširnije

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dobit

NN br. 32/2020, 19.03.2020

Opširnije

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dohodak

NN br. 32/2020, 19.03.2020

Opširnije

Zakon o dopuni Općeg poreznog zakona

NN br. 32/2020, 19.03.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda

NN br. 31/2020, 18.03.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

NN br. 31/2020, 18.03.2020

Opširnije

Odluka o odgodi plaćanja zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake, naknade za koncesiju i naknada za privremeno korištenje za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske

NN br. 31/2020, 18.03.2020

Opširnije

Uredba o dopuni Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske

NN br. 31/2020, 18.03.2020

Opširnije

Odluka o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode

NN br. 30/2020, 15.03.2020

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Staroga Grada

NN br. 28/2020, 13.03.2020

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2020.

NN br. 28/2020, 13.03.2020

Opširnije

Dodatak I . o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sklopljenog 20. prosinca 20 19. godine

NN br. 27/2020, 11.03.2020

Opširnije

Odluka o porezima Općine Gornji Kneginec

NN br. 27/2020, 11.03.2020

Opširnije

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o energetskoj učinkovitosti

NN br. 25/2020, 06.03.2020

Opširnije

Zakon o službenoj statistici

NN br. 25/2020, 06.03.2020

Opširnije

Odluka o porezima Općine Vidovec

NN br. 24/2020, 04.03.2020

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Rugvica

NN br. 24/2020, 04.03.2020

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Lišane Ostrovičke

NN br. 24/2020, 04.03.2020

Opširnije

prva  prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)