RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2020.

NN br. 103/2020, 18.09.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

NN br. 103/2020, 18.09.2020

Opširnije

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Konjščina

NN br. 102/2020, 16.09.2020

Opširnije

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2020. godine

NN br. 102/2020, 16.09.2020

Opširnije

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

NN br. 102/2020, 16.09.2020

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove

NN br. 101/2020, 11.09.2020

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2020.

NN br. 101/2020, 11.09.2020

Opširnije

Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2020. godini

NN br. 101/2020, 11.09.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. »Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište«

NN br. 99/2020, 04.09.2020

Opširnije

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena«

NN br. 99/2020, 04.09.2020

Opširnije

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. »Zaštita zdravlja i sigurnost«

NN br. 99/2020, 04.09.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva

NN br. 98/2020, 02.09.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva

NN br. 98/2020, 02.09.2020

Opširnije

Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi

NN br. 98/2020, 02.09.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

NN br. 98/2020, 02.09.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda

NN br. 98/2020, 02.09.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda

NN br. 98/2020, 02.09.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda

NN br. 98/2020, 02.09.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda

NN br. 98/2020, 02.09.2020

Opširnije

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2020.

NN br. 98/2020, 02.09.2020

Opširnije

Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2020.

NN br. 98/2020, 02.09.2020

Opširnije

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2020.

NN br. 98/2020, 02.09.2020

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Klenovnik

NN br. 98/2020, 02.09.2020

Opširnije

Kolektivni ugovor za graditeljstvo

NN br. 93/2020, 19.08.2020

Opširnije

Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo od 25. rujna 2015. - druge izmjene i dopune

NN br. 93/2020, 19.08.2020

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u srpnju 2020.

NN br. 93/2020, 19.08.2020

Opširnije

Odluka o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije »Barovi«

NN br. 92/2020, 14.08.2020

Opširnije

Odluka o porezima Općine Tribunj

NN br. 91/2020, 12.08.2020

Opširnije

Odluka o porezima Grada Opatije

NN br. 91/2020, 12.08.2020

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2020.

NN br. 91/2020, 12.08.2020

Opširnije

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

NN br. 89/2020, 31.07.2020

Opširnije

Uredba o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova

NN br. 89/2020, 31.07.2020

Opširnije

Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici

NN br. 88/2020, 30.07.2020

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode

NN br. 88/2020, 30.07.2020

Opširnije

Pravilnik o minimalnom obliku i sadržaju informacijskog dokumenta kod iznimke od obveze objave prospekta

NN br. 87/2020, 29.07.2020

Opširnije

Pravilnik o izvještavanju prema Uredbi (EU) br. 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti

NN br. 87/2020, 29.07.2020

Opširnije

Pravilnik o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza

NN br. 87/2020, 29.07.2020

Opširnije

Pravilnik o prijavljivanju mogućih ili stvarnih kršenja Uredbe (EU) 2015/2365

NN br. 84/2020, 21.07.2020

Opširnije

Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad, organizacijskim zahtjevima i nadzornim izvještajima pružatelja usluga dostave podataka

NN br. 84/2020, 21.07.2020

Opširnije

Odluka o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem

NN br. 84/2020, 21.07.2020

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2020.

NN br. 84/2020, 21.07.2020

Opširnije

Odluka o produženju roka trajanja posebnih okolnosti

NN br. 83/2020, 17.07.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN br. 81/2020, 15.07.2020

Opširnije

Pravilnik o dopunama Pravilnika o postupku stavljanja ortopedskih i drugih pomagala na osnovnu i dodatnu listu ortopedskih i drugih pomagala i određivanja cijena ortopedskih i drugih pomagala

NN br. 81/2020, 15.07.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima

NN br. 81/2020, 15.07.2020

Opširnije

Pravilnik o gospodarenju otpadom

NN br. 81/2020, 15.07.2020

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u lipnju 2020.

NN br. 79/2020, 10.07.2020

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Gornji Kneginec

NN br. 78/2020, 08.07.2020

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Kneževi Vinogradi

NN br. 77/2020, 03.07.2020

Opširnije

Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita

NN br. 75/2020, 01.07.2020

Opširnije

prva  prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)