RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ništetnost upisa statusne promjene

Predmet: Tužbom se može tražiti utvrđenje ništavosti upisa ako je upis obavljen na temelju lažne isprave, ako su u ispravi na temelju koje je obavljen upis navedeni neistini podaci ili isprava ne sadrži podatke potrebne za upis, ako je isprava potvrđena ili izdana u nezakonito provedenom postupku, ako je nezakonito provedena radnja u kojoj se podaci upisuju u registar ili ako postoje drugi zakonom propisani razlozi.

Broj presude: Revt 113/07-2 od 30. rujna 2009.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Točno je da je zakon propisao da društvo koje podnosi Registarskom sudu prijavu za upis pripajanja u sudski registar mora uz ostale isprave priložiti i izjavu uprave da odluke o pripajanju nisu pobijane u za to propisanome roku ili da je pobijanje pravomoćno odbijeno. Međutim, smisao te zakonske odredbe nije sprječavanje upisa u sudski registar, kako to pogrešno smatraju nižestupanjski sudovi, jer bi u protivnom upis statusne promjene bio moguć tek nakon pravomoćnog okončanja postupka u kojem se traži utvrđenje ništavosti odluke Glavne skupštine, a koji postupak bi mogao trajati i više godina. 
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada (1)