RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ništetnost ugovora - protivnost prisilnim propisima

Predmet: Ugovor koji je protivan Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim propisima ili moralu društva ništetan je ako cilj povrijeđenog pravila ne upućuje na neku drugu sankciju ili ako zakon u određenom slučaju ne propisuje što drugo.

Broj presude: Pž-451/2008 od 7. prosinca 2010.

Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Prema shvaćanju ovog suda nema niti jednog razloga ništavosti odredbe Sporazuma koja utvrđuje što je predmet obveze iz nekog drugog ugovora. Takvo utvrđenje nije protivno ni Ustavu niti pozitivnim propisima, niti moralu, već predstavlja utvrđenje činjenice, a ta je činjenica da je u ugovoru o zajmu ugovorena kamatna stopa od 4,5 % mjesečno. Prema shvaćanju ovog suda valjalo je zahtijevati utvrđenje ništavosti odredbe o ugovornoj kamati iz ugovora o zajmu, a ne odredbe točke I. spornog Sporazuma o zasnivanju založnog prava kojom se samo utvrđuje sadržaj obveze iz drugog pravnog posla.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)