RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ništetnost ugovora o radu

Predmet: Ništetne su odredbe ugovora o radu koje su protivne prisilnim odredbama Zakona o radu.

Broj presude: Revr 556/17-2, od 16. siječnja 2018.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Priznati pravo poslodavcu da i (svim) ostalim radnicima kod sklapanja ugovora o radu nameće posebne uvjete pod kojima im može otkazati ugovor o radu izvan odredbi ZR-a, značilo bi ne samo stavljanje radnika u krajnje ovisan i neizvjestan položaj već postupanje suprotno odredbama ZR-a. Uostalom ZR omogućuje poslodavcu, radniku i radničkom vijeću ugovoriti uvjete rada koji su povoljniji od uvjeta određenih tim Zakonom (čl. 9. st. 1. ZR-a), ali ne i uvjete koji su nepovoljniji za radnika (to bi poslodavac mogao ugovoriti sa sindikatom i to samo kolektivnim ugovorom, ali i onda samo kad je to određeno ZR-om, čl. 9. st. 2. ZR-a).
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada (1)