RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Nezakonitost odluke o otkazu

Predmet: Okolnost što je u naslovu odluke o otkazu navedeno "Odluka o osobno uvjetovanom otkazu Ugovora o radu" sama po sebi ne čini tu odluku o otkazu nedopuštenom (falsa nominatio non nocet). Dopuštenost odluke o otkazu ugovora o radu ocjenjuje se prema razlozima iznesenim u toj odluci.

Broj presude: Revr 447/2018-2, od 11. prosinca 2018.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Odredbom čl. 115. st. 1. toč. 3. ZR propisano je da poslodavac može otkazati ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok (redoviti otkaz), ako za to ima opravdani razlog, u slučaju ako radnik krši obveze iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika).
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)