RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Nevođenje evidencije o radnom vremenu

Predmet: Ako poslodavac ne vodi evidenciju o radnom vremenu na propisani način, teret dokazivanja radnog vremena leži na poslodavcu.

Broj presude: Rev 3773/2018-2, od 8. siječnja 2019.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Polazeći od zakonske obveze tuženika voditi evidenciju o radnom vremenu radnika, a što je tuženik nesporno propustio učiniti, u primjeni odredbe čl. 131. st. 4. ZR/09 i ZR/11, pogrešno je pravno shvaćanje drugostupanjskog suda da je na tužitelju bio teret dokazivanja potrebe za prekovremenim radom kod tuženika u spornom razdoblju u smislu odredbe čl. 45. st. 1. ZR/09 i ZR/11. Naprotiv na tuženiku je bio teret dokazivanja da tužitelj u spornom razdoblju nije prekovremeno radio, što tuženik međutim nije dokazao.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)