RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog neprofitne organizacije

Prilog neprofitne organizacije

Mjesec:

Financijski planovi u sustavu neprofitnog računovodstva

Nepr - 12.2015, str. 3

Sustav financijskog upravljanja i kontrola u neprofitnim organizacijama

Nepr - 12.2015, str. 10

Godišnji popis (inventura) kod neprofitnih organizacija

Nepr - 12.2015, str. 13

Računovodstvene provjere za 2015. u neprofitnom računovodstvu

Nepr - 12.2015, str. 17

Financijsko izvještavanje u neprofitnom računovodstvu za 2015. godinu

Nepr - 12.2015, str. 30

Obrazac PDV za posljednje razdoblje kalendarske godine za neprofitne osobe

Nepr - 12.2015, str. 38

Porezni tretman sindikalnih isplata

Nepr - 12.2015, str. 49

Financijsko poslovanje zaklada prema financijskim izvještajima za 2014. godinu

Nepr - 12.2015, str. 52

Zaklade

Nepr - 12.2015, str. 54

Računski plan

Nepr - 12.2015, str. 61
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)