RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog neprofitne organizacije

Prilog neprofitne organizacije

Mjesec:

Predaja financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za I. kvartal 2009.

Nepr - 4.2009, str. 2

Kada neprofitna organizacija nije obveznik predaje financijskih izvještaja i vođenja dvostavnog knjigovodstva

Nepr - 4.2009, str. 4

Jednostavno knjigovodstvo i prijelaz u dvostavno knjigovodstvo

Nepr - 4.2009, str. 9

Knjigovodstveni sažetak dvostavnog knjigovodstva

Nepr - 4.2009, str. 14

Primitci osoba koje rade na temelju ugovora kod neprofifitnih organizacija

Nepr - 4.2009, str. 21
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)