RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Nepoštene odredbe potrošačkog ugovora

Predmet: Prorogacijska klauzula u potrošačkom ugovoru kojom je ugovorena isključiva nadležnost suda u mjestu glavnog poslovnog mjesta prodavatelja, treba smatrati nepoštenom ako su ispunjene temeljne pretpostavke: nije bilo posebnog pregovaranja te suprotno načelu savjesnosti i poštenja uzrokuje znatnu neravnotežu u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu potrošača.

Broj presude: Gž Ovr-393/2018-2, od 4. svibnja 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

U konkretnom slučaju radi se o ugovornoj klauzuli koja nije bila posebno pregovarana, a koja uzrokuje znatnu neravnotežu u pravima i obvezama, budući bi radi ostvarenja svojih prava i obveza tuženik bio u obvezi putovati u Zagreb, što bi obzirom da živi u V. u Varaždinskoj županiji uzrokovalo značajnu financijsku neravnotežu, obzirom na cijenu putovanja tuženika iz mjesta stanovanja u Zagreb i natrag, kao i obzirom na za to potrebno vrijeme.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)