RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Nekretnine u vlasništvu RH

Predmet: Smatra se da su vlasništvo RH sve stvari iz društvenog vlasništva na području RH glede kojih nije utvrđeno u čijem su vlasništvu niti djeluje predmnjeva vlasništva, a tko tvrdi suprotno, treba to dokazati.

Broj presude: Rev 2297/2019-2, od 17. srpnja 2019.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Treba dodati i to da, ako je utvrđeno da je tuženik neosnovano upisao pravo vlasništva na konkretnim nekretninama, onda je neprihvatljivo da se odbije tužbeni zahtjev zbog toga što se teret dokazivanja prava vlasništva neosnovano pripisuje tužiteljici. Naime, prema odredbi čl. 362. st. 3. ZVDSP smatra se da su vlasništvo Republike Hrvatske sve stvari iz društvenog vlasništva na području Republike Hrvatske glede kojih nije utvrđeno u čijem su vlasništvu niti djeluje predmnjeva vlasništva iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, a tko tvrdi suprotno, treba to dokazati.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)