RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ne bis in idem

Predmet: Ako se upravno rješenje odnosi samo na neke od optuženih prekršaja, načelo ne bis in idem se tada odnosi samo na prekršaje koji su obuhvaćeni rješenjem upravnog tijela.

Broj presude: Gž-1394/18, od 31. srpnja 2018.)

Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

U odnosu na prekršaj iz prekršaja iz članka 229. stavak 1. točka 3. i stavak 2. Zakona o radu, opisanog pod točkom f). s obzirom na zauzeto pravno stajalište sjednice Odjela gospodarstva i financija, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od dana 19. svibnja 2016. godine, prvostupanjski sud je u korist okrivljenika povrijedio materijalno prekršajno pravo, a na što osnovano ukazuje ovlašteni tužitelj u žalbi, pa je prvostupanjski sud u odnosu na taj prekršaj dužan provesti glavnu raspravu radi potpunog i pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja i nakon toga donijeti na zakonu osnovanu odluku pravilnom primjenom materijalnog prekršajnog prava.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)