RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Naknada za uskraćeno uzdržavanje

Predmet: Budući da tužiteljica traži naknadu za uzdržavanje za razdoblje kada više nije bila maloljetna, to je pravilnom primjenom materijalnog prava odbijen tužbeni zahtjev, obzirom da navedena odredba propisuje obvezu plaćanja uskraćenog uzdržavanja jedino za uzdržavanje koje je uskraćeno maloljetnom djetetu.

Broj presude: Rev 688/2019-2, od 20. veljače 2019.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Naime, i odredba bivšeg Obiteljskog zakona (Nar. nov., br. 116/03., 17/04., 136/04., 107/07., 57/11., 61/11., 25/13., 75/14., 5/15. i 103/15.) nije propisivala mogućnost naknade za uskraćeno uzdržavanje pozivom na odredbu čl. 209. tog Zakona, jer se iz odredbe st. 1., koja propisuje da su roditelji dužni uzdržavati svoje maloljetno dijete, proizlazi, da se navedena odredba, o pravu na naknadu za uskraćeno uzdržavanje, odnosi samo na maloljetnu djecu. Nadalje, tužiteljici nije uskraćeno pravo na pristup sudu jer je svoje pravo na uzdržavanje mogla tražiti nakon punoljetnosti, za što joj propisi nisu postavljali nikakve prepreke.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)