RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Naknada štete zbog naleta divlje životinje

Predmet: Tuženik nije vlasnik divljači, međutim kao lovoovlaštenik gospodari lovištem što uključuje prava i obveze kao su uzgoj, zaštita, lov, korištenje divljači i njezinih dijelova, dok je dužan poduzimati mjere radi sprječavanja štete od divljači, a jedna od njih je i ograđivanje zemljišta.

Broj presude: Gž-372/2016-2, od 16. svibnja 2017.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Tuženik dakle, nije dokazao da bi šteta nastala radnjom oštećenika (tužitelja) ili radnjom treće osobe (pravne osobe koja gospodari prometnicom) o čemu je sud prvog stupnja izvukao pravilne zaključke. Naime, utvrđeno je da se vozačica tužiteljevog vozila kretala u okviru dopuštene brzine i sukladno uvjetima na prometnici, te objektivno nije mogla izbjeći iznenadni nalet divljači. Utvrđeno je i da je pravna osoba postavila znak upozorenja i time postupila prema tuženikovu zahtjevu, pa je pravilno sud prvog stupnja ocijenio kako nema na strani iste propusta u održavanju prometnice. Tuženik pak smatra kako je pravna osoba trebala poduzeti i druge zaštitne mjere, točnije ostavljanje zaštitnog pojasa uz rubove kolnika. Međutim, ničim ne dokazuje da bi se u toj situaciji nezgoda mogla izbjeći pogotovo kada se ima u vidu ponašanje tj. iznenadni nalet divljači, a čak i kad bi tome moglo biti tako to opet tuženika ne oslobađa od obveze za provođenje zaštitnih mjera iz čl. 75. i 77. ZL i odgovornosti za propuste u izvršenju tih obveza. 
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)