RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Naknada štete zbog izgubljene koristi

Predmet: Nemogućnosti korištenja lokomotive od trenutka oštećenja do konačnog popravka ne može se ocjenjivati isključivo na temelju Pravilnika o štetama HŽ-a, odnosno na nalazima i mišljenjima vještaka koji su utemeljeni na Pravilniku o štetama HŽ-a, jer je riječ o internom aktu kojim se ne može jednostrano obvezivati štetnika kao treću osobu.

Broj presude: Rev-x 853/2015-2, od 3. rujna 2019.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Dakle, odbijanjem tužbenog zahtjeva HŽ Hrvatske željeznice d.o.o. Zagreb, kao pravnog prednika označenih tužitelja I do IV, nižestupanjski sudovi su pravilno primijenili materijalno pravo, polazeći od naprijed citiranih odredbi Zakona o Hrvatskim željeznicama, Statuta tuženika i Pravilnika o štetama tuženika.“ (tako revizijski sud i u presudi broj Revx-750/13 od 24. veljače 2014.)“
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)