RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Nagrada za rad članova nadzornog odbora

Predmet: Članovima nadzornog odbora za njihov rad može se, ali i ne mora, isplatiti naknada.

Broj presude: Revt-156/10-2 od 29. studenoga 2011.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Člankom 269. stavak 1. ZTD-a propisano je da se članovima nadzornog odbora može odrediti nagrada za njihov rad i sudjelovanjem člana odbora u dobiti društva. Kad bi nagrada bila određena na takav način, onda bi nagrada ovisila o ostvarenoj dobiti društva, i to svake godine, a to nije slučaj u konkretnom predmetu.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)