RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Nadležost javnih bilježnika

Predmet: Osnovano ukazuje ovrhovoditelj da se Uredba o priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima i Uredba o europskom nalogu za izvršenje ne primjenjuju u konkretnom slučaju kada su obje stranke domaće fizičke i pravne osobe.

Broj presude: 26 Gž Ovr-381/2019-2, od 3. travnja 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Osnovano ukazuje ovrhovoditelj u žalbi da se Uredba o priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima i Uredba o europskom nalogu za izvršenje ne primjenjuju u konkretnom slučaju kada su obje stranke domaće fizičke i pravne osobe, te da svoju primjenu nalazi nacionalno materijalno pravo koje je prvostupanjski sud bio dužan primijeniti. Isto tako nije pravilno stajalište prvostupanjskog suda da prijedlog za ovrhu nije potpun iz razloga što nije potpisan vlastoručnim potpisom odvjetnika već faksimilom, kao i vjerodostojna isprava na kojoj je faksimil odgovorne osobe, iz razloga što čl. 106. st. 3. ZPP-a propisuje da se podnesak potpisuje na njegovom kraju pa se potpisanim podneskom smatra i onaj koji sadrži faksimil potpisa, dok se izvod iz poslovnih knjiga može potpisati i otiskivanjem faksimila.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)