RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Nadležnost prekršajnog suda

Predmet: Prekršajni sudovi su nadležni suditi u prvom stupnju za sve prekršaje, osim za one za koje je posebnim zakonom propisana stvarna nadležnost tijela državne uprave.

Broj presude: Jž-5438/10, od 12. rujna 2012.

Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Kako je okr. I. I. protiv navedenog obaveznog prekršajnog naloga podnio prigovor, a izdavatelj obaveznog prekršajnog naloga isti zajedno sa spisom predmeta dostavio Prekršajnom sudu nadležnom prema mjestu počinjenja prekršaja sukladno odredbi čl. 243. st. 1. PZ-a, to je Prekršajni sud u S. bio dužan postupiti sukladno odredbi čl. 244. st. 1. PZ-a.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)