RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Menadžerski ugovor

Predmet: Poslove društva vode i izvršni direktori na koju funkciju je imenovan tužitelj Odlukom Uprave tuženika. Tek nakon toga zaključen je ugovor o međusobnim pravima i obvezama, koji, s obzirom na uglavke, predstavlja ne samo ugovor s elementima radnog odnosa, već ima i elemente menadžerskog ugovora.

Broj presude: Rev 3714/2019-2, od 18. rujna 2019.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Dakle, za ocjenu pitanja dopuštenosti otkaza od odlučnog značaja je samo okolnost je li tužitelju, nakon opoziva s funkcije izvršnog direktora, ponuđeno raspoređivanje na drugo radno mjesto, jer se na prestanak ugovora o radu u konkretnom slučaju primjenjuje odredba članka 19. Ugovora o međusobnim pravima i obvezama, a ne odredba članaka 107. i 108. ZR. S obzirom da odluka o otkazu Ugovora o pravima i obvezama Izvršnog direktora Uprave za internu reviziju i kontrolu te pripadajućeg Aneksa od 13. rujna 2011. nije nedopuštena, tužitelju je radni odnos kod tuženika na tom radnom mjestu prestao, pa su pravilno nižestupanjski sudovi odbili i zahtjev da se tužitelj, koji je prihvatom ponude izmijenjenog ugovora, raspoređen na radno mjesto inspektora unutarnje kontrole, vrati na radno mjesto izvršnog direktora uprave za internu reviziju i kontrolu.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)