RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Lišenje poslovne sposobnosti – pravo na pravično suđenje

Predmet: Ustavni sud RH zauzeo je jasan stav kako neobrazlaganje isključivanja iz postupka osobe prema kojoj se vodi postupak radi lišenja poslovne sposobnosti može predstavljati i povredu prava na pravično suđenje i to i u okolnostima kada je ta osoba u postupku zastupana po posebnom skrbniku.

Broj presude: Gž Ob-72/2019-2, od 6. veljače 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Naime, postupak lišavanja poslovne sposobnosti ulazi u sferu prava na poštivanje privatnog života, koji propisuje članak 8. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, koja se kao međunarodni ugovor primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 5. studenog 1997. Sukladno članku 141. ove Konvencije, lišavanje osobe poslovne sposobnosti, bilo potpuno ili djelomično, predstavlja miješanje države u privatan život pojedinca, budući da osoba lišena poslovne sposobnosti u potpunosti gubi ili joj se ograničava njezina mogućnost da svojim postupcima, izjavama i radnjama proizvodi pravne učinke. 
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)