RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 2.2020, str. 9

Financijska i porezna izvješća za prestanak društva bez likvidacije

rrif - 2.2020, str. 13

Računovodstvo troškova održavanja nekretnina

rrif - 2.2020, str. 22

Knjigovodstvene isprave u poslovanju poduzetnika

rrif - 2.2020, str. 28

Darivanje imovine

rrif - 2.2020, str. 34

Sufinanciranje i darivanje

rrif - 2.2020, str. 36

Ovrha na plaći u 2020. – novosti

rrif - 2.2020, str. 39

Kontrola podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja

rrif - 2.2020, str. 44

Primjena poreznog oslobođenja iz čl. 39. Zakona o PDV-u od 1. siječnja 2020. godine na sve poduzetnike – neovisno o pravnom obliku

rrif - 2.2020, str. 53

Novosti vezane uz oslobođenja od plaćanja PDV-a u RH za diplomatska i konzularna predstavništva i druga međunarodna tijela

rrif - 2.2020, str. 63

Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak primjenom novčanog načela – Obrazac PD-NN za 2019. godinu

rrif - 2.2020, str. 71

Kapitalni dobitci ostvareni u 2019. godini

rrif - 2.2020, str. 88

Obvezno osiguranje i obračun naknade članovima uprave strancima

rrif - 2.2020, str. 101

Obveznici i način plaćanja članarine turističkim zajednicama prema novom Zakonu

rrif - 2.2020, str. 110

Predaja Obrasca OPZ-STAT-1

rrif - 2.2020, str. 114

Financijski lizing s motrišta oporezivanja PDV-om

rrif - 2.2020, str. 118

Oporezivanje kriptovaluta porezom na dohodak

rrif - 2.2020, str. 123

Novosti u trošarinskim propisima u 2020. godini

rrif - 2.2020, str. 131

Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2019. godinu

rrif - 2.2020, str. 137

Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2019. godinu

rrif - 2.2020, str. 148

IASB-ov Okvir za sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja

rrif - 2.2020, str. 159

Niže naknade za platne transakcije i digitalni porez

rrif - 2.2020, str. 164

Zatezne kamate i kamate između poveznih osoba od 1. siječnja 2020. godine

rrif - 2.2020, str. 166

Izmjene i dopune Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika

rrif - 2.2020, str. 170

Kako showrooming utječe na financijski rezultat trgovca

rrif - 2.2020, str. 171

Godišnja prijave o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom

rrif - 2.2020, str. 175

Doprinosi obrtnika i slobodnih zanimanja za 2020. godinu

rrif - 2.2020, str. 180

Novele Zakona o obrtu

rrif - 2.2020, str. 187

Prelazak s poreza na dobitak na porez na dohodak u obrtničkim zanimanjima

rrif - 2.2020, str. 190

Rad državljana trećih zemalja u RH u 2020. godini – prijelazni režim i Nacrt prijedloga novog Zakona o strancima

rrif - 2.2020, str. 198

Pravo na mirovinu od 1. siječnja 2020. godine

rrif - 2.2020, str. 206

Ponuda i prihvat ponude

rrif - 2.2020, str. 213

Donesen je novi Pravilnik o načinu upisa u sudski registar

rrif - 2.2020, str. 220

Novosti kod ustanova

rrif - 2.2020, str. 224

Godišnji financijski izvještaji za 2019. godinu u neprofitnom računovodstvu

rrif - 2.2020, str. 227

Sudjelovanje podugovaratelja u postupcima javne nabave

rrif - 2.2020, str. 236

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 2.2020, str. 245

Novi propisi

rrif - 2.2020, str. 253

Bankrot slovenskog Adria Airwaysa i gubitci Croatia Airlinesa

rrif - 2.2020, str. 268

Stručne informacije

rrif - 2.2020, str. 272
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)